Blockbuster (READ)

Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD

Blockbuster

Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ☆ Blockbuster I kao da je ovaj tekst skinut iz najupečatljivijih američkih akcijskih filmova o Vijetnamskom ratu Ironija u naslovu romana nagovara nas da pomislimo kako se autorov pogled na ratnu stvarnost izvitoperuje u virtualni svijet filma Taj dojam mnogošto bi ovdje mogao sanirati ponajprije ljudske duše No on je dakako posve lažan jer “Blockbuster” je stvarna knjiga knjiga od živog ljudskog mesa U kojoj utjehe nema niti je može bit. The Deranged Cousins or Whatever filmova o Vijetnamskom ratu Ironija u naslovu romana nagovara nas da pomislimo kako se autorov pogled na ratnu stvarnost izvitoperuje u virtualni svijet Intuición filma Taj dojam mnogošto bi ovdje mogao sanirati ponajprije ljudske duše No on je dakako posve lažan jer “Blockbuster” je stvarna knjiga knjiga od živog ljudskog mesa U kojoj utjehe nema niti je može bit.

SUMMARY Blockbuster

Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ☆ Blockbuster Zadani nego ih oblikuju okolnosti i prokazuju sve pa i posve nevine ideje o ratovima koje ljudi vode uime obrane domovineProza je to gotovo utopijske antiratne agitacije i iznimnog pripovjednog energizma o vojnim djelovanjima pripadnika nekog našeg izviđačkog voda Po žestini dijaloga Žmirićevih antijunaka inteligentno premreženih filmskim asocijacijama i detekcijama grube okrutne svakodnevice vojničkog života ponekad se čin. udno je kako smo skloni formirati sliku unaprijed Naprimjer spremamo se ne to u initi pristupiti nekoj radnji naprimjer cijepati drva ili u ovom primjeru pro itati roman a mi ve imamo sliku i prije no to pristupimo tom inu Mislimo Ovo e biti te ko drva ima previ e a sjekira je tupa Ili ka emo sebi A ne ne bih to itao jer ne volim takvu knji evnost ne volim ratne pa tako ni anti ratne pri e sve je to isto Moram priznati da sam po ev i itati ovaj roman i sebe ulovio u tim i sli nim razmi ljanjima Skloniji sam nekim drugim knji evnim anrovima ne znam husci apsurdu kakav rat kakve bombe snajperi i ratni sukobi mislio sam nije li toga ve bilo previ e A onda sam itaju i uvidio da ovaj roman uop e nema veze s ratom i da je isto tako prepun apsurda pa ako ho ete i humora da je rat doista zadana okolnost ali to bi moglo biti i bilo to drugo bilo kakva druga situacija ili neprirodno stanje u kojem je ljudsko bi e suo eno s nemilim iskustvom i kre e putem kojim mora pro i jer alternative tom putu jednostavno nema A upravo ta promjena u sebi i osobna drama koja do nje vodi zapravo su tematika ove knjige Ovo je roman o ljudskoj du i u nametnutim okolnostima u brutalnoj igri u kojoj nema pobjednika jer ni u jednom sukobu nema pobjednika Opisi su nevjerojatni kao mali bljeskovi sje anja re enice izvrsne skice psihi kih slomova nezaboravne filmi ne akcije ima na pretek ali ka em ona nije toliko ni va na Jednostavno tu je I cijelo vrijeme taj suhi okus u ustima jer rat je svugdje isti svugdje uzaludan nema nikakvih specijalnih obilje ja nema nacionalnosti jedino je obilje je ta nemo junaka da u cijeloj igri bilo to promijene osim sebe naravno Ali to je ono to ih eka na kraj puta Na momente sam se itaju i ovu knjigu sjetio Buzzatijeve Tatarske tvr ave U njoj jedan vojnik cijeli ivot sanja o sukobu s neprijateljem i to se nikad ne dogodi Tek na kraju knjige Ali tada je ve star i nemo an da se bori I ovdje ima sli ne simbolike Knjiga se doista ita brzo i u dahu I ostaje uz itatelja Neobi na knjiga u svakom slu aju i toplo je preporu ujem I svaka ast miri u trebalo je ovako ne to napisati

READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić

Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ☆ Blockbuster “Blockbuster” roman Zorana Žmirića dosad je nenapisana priča o Domovinskom ratu u hrvatskoj književnosti Za razliku od primjerice Mlakićeve ratne metafizike protagonisti Žmirićeva literarnog svijeta iznuruju se fizikom gotovo fiziološkim aspektima rata Autorova ovjera rata okrutno je točna u svojoj priči žestoka u tempu a ideološki posve politički nekorektna Žmirićevi junaci nose brutalnost i žestinu u kostima nisu. Mentalna opaska autoru knjige miri u odi malo u kacZato jer mi je pun gorenavedeni organ pri a o ratu na ovim prostorima jer mi je dosta doma e politike i politizacije zato jer se ta pri a prostituira i razvla i u svim pravcima poput vaka e gume koju razvla i divovska lignjaKac kapa i kufer su mi prepuni Domovinskoga rata hrvatstva srpstva Bosne politike i koje ega K k i k su mi prepuni filmova o istima Raspravljanja o istima Dokumentaraca o istima Romana o istima Pa ak i dobrih romana o istima Dosta s timZaustavit u sa na ovome dobrih romana jer miri ev Blockbuster to i jest I nije ova tirada zbog toga nego zato jer me je miri zajebaoJer od srca sam htio da mi Blockbuster ide na ivce ali to nije roman o ratu u Hrvatskoj o ratu na Balkanu niti i ta sli no To je naprosto ratni roman Mo e se de avati i u KazahstanuA dobre ratne pri e volim Volim ratne filmove od Orlovog gnijetda do Vojnika Ryana volim ratne romane jo me eka mamutsko Wolkovo everoknji je Vjetrova rataRata i sje anja da ga progutam volim i nebeletristi ke analiti ke publikacije izvrsna Mihovilovi eva Stravi ni poligon Indokina me je ak inspirirala za ultra kratku crticu koju mo ete pro itati ovdje U romanu su samo generi ka imena likova hrvatska ne spominje se nijedna dr ava nijedan grad nijedan etni ki pridjev osim britanskog u kontekstu novinara posjetitelja Roman emo svakako vizualizirati na na in koji nam je poznat prosje an hrvatski itatelj lako mo e zamisliti nekakvo rati te u npr Lici devedesetprve ali na alegorijskom nivou budimo fer na svakom nivou osim onoga to ga tuzemni itatelj stvara u glavi pri a je bezprostorna i bezvremena Dosta s time Spomenuo sam da je roman dobar moram pojasniti Rekoh ve da volim ratne pri e Nije naravno sam anr ono to se voli ve koli ina dobrih djela unutar istoga Na nivou radnje i psiholo kog vrtuljka likova Blockbuster je bolno uvjerljiv Iako ovo jest djelo fikcije nema sumnje u autenti nost autorovog ivotnog iskustva Iako nisam dovoljno hrabar sa sigurno u uprijeti prstom u stranicu i re i da li je odre ena scena plod pi eve ma te ili iskustva iako esto oboje slutim jedan autor bez ba takvog iskustva ne bi mogao s ba takvom o tricom rezati kroz svakodnevna ongliranja ratnog ivota i takvu neposrednost mentalnih preslika taman bio ne znam kakav majstor od pera Ponekad gotovo da se osjeti u teksturi samoga teksta da je scena dio intimnije autorove ivotne pri e a to tvrdim zato jer su me pri itanju okupali reflektori istih boja kao i dok sam itao primjerice jednog Orwella i njegova iskustva na katalonskom frontu u njegovoj vje itoj borbi za razotkrivanje istine koju bi ratni roj ili politi ka ma inerija htjele izbrisati ili izmijeniti No borba za istinom kod miri a nije faktografska ve oslikava ozra ja i turbulencije ljudskog ludila strahova frustracija i nadanja Okej ova zadnja re enica je zaista ofucana i ne govori ni ta probat u neposrednije ljudski mozak u magnovenju ratnog pandemonija i dalje promi lja sintetizira i dovodi zaklju ke zaklju ke koji se ne bi desili u ljudskom mozgu da nije bio izlo en vrlo specifi nom iskustvu Vrijednost miri eva romana je u tome da je uspje no prenio tu epifaniju na papir jer re i da je opisao ljudske osje aje ili pokazao svu besmislenost rata ne govori dovoljno Kad rekoh da mogu gotovo napipati neke dijelove romana gdje se osjeti autorovo iskustvo to ne zna i da je sam tekst neujedna en roman je lako itljiv i mo e se pro itati u jednom zalogaju velim lako u tehni kom smislu vi e mi se puta desilo tijekom itanja da pomislim a u kac ne e valjda mo e ga se pratiti gotovo filmski Filmske reference u romanu da se i ja ulovim na tu udicu su este ali ne i pretjerane na sre u one nisu deskriptivna taka za prozno tijelo ve gorivo u opisu apsurdnosti situacije i bitan element ranjive ljudskosti u monstruoznoj ma ineriji Umjesto filma mogla je poslu iti i bilo kakva druga referenca pop kulture kao to se i vojevanje moglo doga ati bilo gdje gdje postoje ljudska bi a Iako je naslov bitan njegova je vi ezna nost za in u tekstu koji se vi estruko opravdavaPrevedeno na zdravrazumski jezik zamislite da ste u ratu nije bitno pod kakvim imaginarnim okolnostima da li u vlastitoj zemlji ili negdje u Somaliji bitka je u tijeku na ete se o i u o i s neprijateljskim vojnikom i iz nekog razloga ispala mu je pu ka zapetljao se ili to ve vi imate priliku pucati u njega U tom trenutku primijetite da ispod vojni ke ko ulje nosi majicu na Pink Floyde Da li biste pucali Oklijevali Razmislili Razmi ljali poslijeOvdje svakako polazim od pretpostavke da itatelji ovog teksta imaju glazbenog ukusaAko vas navedena scena intrigira ili barem malo poti e na razmi ljanje ili ste ikad razmi ljali o ne emu sli nom ili se nedajbo e na li u takvoj situaciji Blockbuster e vam biti riznica Iako vrlo gorka Da se razumijemo gornja scena je moje besramno banaliziranjeNije ba istina da miri ev Blockbuster kritizira rat kako to tvrde mnogi kriti ari miri je prelukav ili preumoran za to Rat sam sebe kritizira time to je dobro opisanNakon itanja ovog romana mo da mogu ne to bolje razumijeti ljude koji imaju ratnog iskustva ja koji sam bio u vojsci ali na vlastitu sre u ne i u ratuSamo nisam siguran da li da miri u na tome zahvalim ili da ga ponovo po aljem u kac


10 thoughts on “Blockbuster (READ)

 1. says: Blockbuster (READ) SUMMARY Blockbuster

  Blockbuster (READ) Mentalna opaska autoru knjige Žmiriću odi malo u kacZato jer mi je pun gorenavedeni organ priča o ratu na ovim prostorima jer mi je dosta domaće politike i politizacije zato jer se ta priča prostituira i razvlači u svim pravcima poput žvakaće gume koju razvlači divovska lignjaKac kapa i kufer su mi prepuni Domovinskoga rata hrvatstva srpstva Bosne politike i koječega K k i k su mi prepuni filmova o istima Raspravljanja

 2. says: Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD

  SUMMARY Blockbuster Blockbuster (READ) Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD Nekad pročitaš dobru knjigu i ona je samo to dobra knjiga Uživaš dok ju čitaš brzo ju pročitaš i nakon što ju pročitaš daš joj dobru ocjenu na goodreadsu i zaboraviš njeno postojanje I onda te netko pita Hej jesi pročitao tu i tu knjigu? Kažeš da jesi I sjećaš se da ti se svidjela i da si uživao ali ne možeš se sjetiti o čemu se točno radilo Likovi su ti u magli Sjećaš se možda jednog upečatljivog imena ali ne mo

 3. says: Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić SUMMARY Blockbuster

  Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD Blockbuster (READ) Korona karantin izolacija mole da ostanemo kod kuće svi nude neke besplatne onlajn kurseve programe grejs periode premium pakete pa mi tako padne na pamet da bih mogao potražiti neke knjige na nekom internet sajtu koji bi otključao vrata digitalne biblioteke u ovom periodu Inače ne volim takvo čitanje al ima knjiga koje baš dugo tražim a ne nalazim ih ni u bibliotekama ni u knjižarama Uđem na scribd mjesec dan

 4. says: Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić SUMMARY Blockbuster

  SUMMARY Blockbuster Blockbuster (READ) Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD Tako sam željela da mi se ova knjiga ne svidi Istinski sam se trudila nagovarala se na to pokušala se uvjeriti u to čak i prilikom svakog ponovnog iščitavanja rečenica koje su mi se usjekle u mozak Ipak iskrenost je bilo jedino što sam još mogao nekome datiSasvim iskreno ova me knjiga rastrojila rastavila i sad se nosim s

 5. says: SUMMARY Blockbuster Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić

  Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić Blockbuster (READ) Čudno je kako smo skloni formirati sliku unaprijed Naprimjer spremamo se nešto učiniti pristupiti nekoj radnji naprimjer cijepati drva ili u ovom primjeru pročitati roman a mi već imamo sliku i prije no što pristupimo

 6. says: Blockbuster (READ) Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD

  READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD SUMMARY Blockbuster Kad se pamet i srce povuku i ostane samo pohlepa sadizam i samoljublje nastaje rat Nastaje beda i jadA kada pocne rat tada nastane BlockbusterA sta je rat?Kazat ce nam jedan od junaka ove knjige Rat je jako dobar film Fino su ga rezirali svatko sebi pise scenarij i to na licu mjesta pa izgleda uvjerljivije strani su ulaga

 7. says: Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić SUMMARY Blockbuster

  Blockbuster (READ) Блокбастер Ця книжка гостросюжетна але не можна сказати що вона написана як бойовик Думаю авторові йшлося не про те щоб написати цікавий екшн а висвітлити моральний і аморальний чинники складові війни і життя на війні Я кілька місяців прац

 8. says: Blockbuster (READ)

  Blockbuster (READ) Snažna antiratna priča univerzalna svevremenska obavezujuća Tko si ti Borna? Čovjek Da to je nekako najbliže istini Iako smo jedni drugima najmanje ljudi ipak ne možemo pobjeći od toga a baš za prokletstvo to stalno činimo Čovjek si Samo što ja sebe u ovom trenutku u to ne uspijevam uvjeriti

 9. says: Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić SUMMARY Blockbuster

  Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD Noćas nisam mogla spavati konačno je došao čas da završim čitanje BlockbusteraOd prve stranice morala sam se suzdržavati da ga ne progutam prebrzokao Pacijenta i Putovanje E nećeš rekoh sebi nego polako malo po m

 10. says: Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić SUMMARY Blockbuster

  Blockbuster (READ) READ & DOWNLOAD ↠ BERNALAMOROCHO.CO â Zoran Žmirić Zoran Žmirić â 1 READ & DOWNLOAD Blockbuster by Zoran ŽmirićOpraštam tebi i opraštam sebi što te želim poslati k vraguKada kao malena djevojčica od svega 11 godina doživiš i preživiš rat i sva ona ružna zbivanja kao što su izdaja prijatelja i smrt bližnjih u mom slučaju otac i djed onda ne možeš da ne uspoređuješ knjigu ratne tematike sa svojim iskustvima U tih par mjeseci rata u mom gradu vidjela sam i doživjela mnogo to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *